โรควิถีชีวิต..ภัยร้ายที่อาจใกล้ตัวกว่าที่คิด

อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายคนทั้งบ้าน 

จัดแบบแผนประกันให้ตรงกับความต้องการได้

เพื่อความอุ่นใจของตนเองและครอบครัว
medical-protection

คุ้มครอง ครอบคลุมค่ารักษาทั่วโลก

สูงสุด 120 ล้านบาท

unit-link-icon

เบี้ยประกันสุขภาพเริ่มต้นเพียงวันละ 22 บาท/วัน

*ขึ้นอยู่กับช่วงอายุและแผนประกันที่เลือก

critical-illness-protection

โรงพยาบาลในเครือกว่า 300 แห่งทั่วไทย

รักษาในต่างประเทศ *เฉพาะแผนInfinite Care*

life-protect-icon

หมดห่วง ไม่ต้องสำรองจ่าย

ทุกขั้นตอนการรักษาในโรงพยาบาล

clover

ห้องพักรักษา สบาย

ห้องพักรักษาสูงสุด 25,000 บาท/วัน

320x0w

รับสิทธิ์ส่วนลดเบี้ยประกันสูงสุด 25%

*เฉพาะ AIA Vitality พร้อมสิทธิพิเศษอื่นๆ

AIA HEALTH HAPPY

เหมา เบิ้ล คุ้ม

จุดเด่นของสัญญาเพิ่มเติม AIA HEALTH HAPPY
1.ไม่จำกัดวงเงินค่ารักษา (เหมาจ่าย) ตามแผนที่เลือกซื้อ
2.คุ้มครองค่าห้องสูงสุด 365 วัน (เดิม 125 วัน)
3.มีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (เฉพาะแผน 25 ล้าน ครั้งละ 2,000 บาท สูงสุด 30 ครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์)
4.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ถึงอายุ 85 (แบบเก่า สูงสุดที่อายุ 80)
รับทำประกันอายุ 6-75 ปี
5.ส่วนลด Vitally สูงสุด 15%
(แรกเข้า 0%,หากซื้อครบ 3 ตัวขึ้นไป มีส่วนละ 5%)
6.กรณีเป็น 6 โรคร้ายแรงตามที่ระบุไว้ เพิ่มความคุ้มครองเป็น 2 เท่าของแผนที่ซื้อไว้ และคุ้มครองต่อเนื่อง 4 ปีกรมธรรม์
7.ค่าห้อง จ่ายตามแผนที่ซื้อ ส่วนห้อง ICU จ่ายตามจริง รวมจ่ายค่าห้องสูงสุด 365 วัน
8.ค่าบริการทางการแพทย์ เหมาจ่ายตามจริง
9.ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง ค่ายากลับบ้าน
>>แผน 1 ล้าน, แผน 5 บ้านและแผน 15 ล้าน >>20,000 บาท
>> แผน 25 ล้าน >> เหมาจ่ายตามจริง
10.ค่าแพทย์ตรวจรักษา จ่ายตามแผนที่ซื้อ จ่ายสูงุด 365 วัน (เดิม 125 วัน)
11.กรณี ผ่าตัด เหมาจ่ายตามจริง
12.กรณีผ่าตัดใหญ่ ไม่นอน รพ.(Day Surgery) เหมาจ่ายตามจริง
และอื่นๆ อีกมากมาย ติดต่อ ฝน ตัวแทน AIA นะคะ

แผนประกันสุขภาพ ที่ได้รับความนิยมสูงสุด

เตรียมพร้อมรับมือกับค่ารักษาพยาบาลในอนาคต
วิธีเตรียมตัวจัดการภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลซึ่งมีแต่จะสูงขึ้นทุกขณะ

แผนสบายกระเป๋า

OPDความคุ้มครองสูงสุด 474,500 บาท
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำต่อวันๆละ (สูงสุดไม่เกิน 125 วัน)
 • ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาล ประจำวันต่อวันๆละ (สูงสุดไม่เกิน 125 วัน)
 • ค่าห้อง ICU บริษัทชดเชยค่าห้องเป็น 2 เท่าสูงสุดไม่เกิน 5 วันๆละ
 • ค่ายา ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาล
 • ค่ายากลับบ้าน แต่ละครั้ง
 • ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน
คลิก! สนใจแผนนี้

แผนอุ่นใจ ค่ารักษา

OPDความคุ้มครองสูงสุด 5 ล้านบาท
 • ค่าห้อง อาหาร บริการพยาบาลต่อวัน สูงสุด 125 วัน
 • ค่าแพทย์ตรวจรักษาในร.พ.ต่อวัน สูงสุด 125 วัน
 • การรักษาพยาบาลต่อเนื่องในช่วง 30 วันหลังจากการเป็นผู้ป่วยใน
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชม.
 • ค่าห้อง อาหาร บริการพยาบาลต่อวัน สูงสุด 125 วัน
คลิก! สนใจแผนนี้

แผนรักษาได้ทั่วโลก

IPD/OPDคุวามคุ้มครองสูงสุด 60 ล้านบาท
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวัน (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน)
 • ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง (สงูสดุไม่เกิน 365 วัน)
 • ค่ายากลับบ้านไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลต่อการเข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาลแต่ละครั้ง
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก สูงสุดไม่เกิน 40,000 บาท ต่อรอบปีกรมธรรม์
คลิก! สนใจแผนนี้

แผนประกันโรคร้ายแรง ที่ได้รับความนิยม

เตรียมพร้อมรับมือกับค่ารักษาพยาบาลในอนาคต
วิธีเตรียมตัวจัดการภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลซึ่งมีแต่จะสูงขึ้นทุกขณะ

คุ้มครองกลุ่มโรคร้ายแรง

CI แพค Aคุ้มครองสูงสุด 940,000 บาท
 • ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งระยะเริ่มต้นถึงปานกลาง รับ 240,4000 ยาท
 • ได้รรับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งระยะรุนแรง รับ 600,000 บาท
 • ต่อมาเสียชีวิต รับ 100,000 บาท
 • หรือคุ้มครองเสียชีวิตทุกกรณี 400,000 บาท
 • รับสิทธิ์เป็นสมาชิก AIA Vitality*
คลิก! สนใจแผนนี้

คุ้มครองกลุ่มโรคร้ายแรง

CI แพค Bคุ้มครองสูงสุด 4,00,000 บาท
 • กรณีเข้ารักษาโรคมะเร็งในโรงพยาบาลรับเงินชดเชยรายวันๆละ 5,000 บาท สูงสุด 500 วัน รวม 2,500,000 บาท
 • ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งระยะเริ่มต้นถึงปานกลาง รับ 200,000 ยาท
 • ได้รรับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งระยะรุนแรง รับ 500,000 บาท
 • ต่อมาเสียชีวิต รับ 800,000 บาท
คลิก! สนใจแผนนี้

คุ้มครองกลุ่มโรคร้ายแรง

CI แพค Cคุ้มครองสูงสุด 9,300,000 บาท
 • กรณีเข้ารักษาโรคมะเร็งในโรงพยาบาลรับเงินชดเชยรายวันๆละ 10,000 บาท สูงสุด 500 วัน รวม 5,000,000 บาท
 • ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งระยะเริ่มต้นถึงปานกลาง รับ 800,000 ยาท
 • ได้รรับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งระยะรุนแรง รับ 2,000,000 บาท
 • ต่อมาเสียชีวิต รับ 1,500,000 บาท
คลิก! สนใจแผนนี้

คุ้มครองกลุ่มโรคร้ายแรง

CI-VIPคุ้มครองสูงสุด 77,600,000 บาท
 • กรณีเข้ารักษาโรคมะเร็งในโรงพยาบาลรับเงินชดเชยรายวันๆละ 100,000 บาท สูงสุด 500 วัน รวม 50,000,000 บาท
 • ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งระยะเริ่มต้นถึงปานกลาง รับ 5,000,000 ยาท
 • ได้รรับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งระยะรุนแรง รับ 12,500,000 บาท
 • ต่อมาเสียชีวิต รับ 10,100,000 บาท
คลิก! สนใจแผนนี้

วิธีการชำระเบี้ยประกันสะดวกปลอดภัยในยุคดิจิตอล

1

ชำระเงินสด/เช็ค

ชำระผ่านแอพ หรือเคาน์เตอร์ธนาคาร โดยใช้ QR CODE ของบริษัท เอไอเอ จำกัด

2

บัตรเครดิตทุกธนาคาร

(ยกเว้น AMEX) สะดวกปลอดภัยด้วย OPT ยืนยันการชำระผ่านแอพลิเคชั่น เอไอเอ

3

ผ่อนชำระ 0%

ผ่อนชำระ 0% สูงสุด 10 เดือน *ตามเงื่อนไขธนาคารของแต่ละบัตร*

ติดต่อสอบถาม 095 542 6154

LINE : @aiainsureagent

พร้อมให้คำปรึกษาและวางแผนให้เหมาะกับคุณ

Send Us a Message

First Name

Email Address

Your Message

FBE13462-4C22-4B4D-8F1B-BA1730B42020

การทำประกัน ต้องมีตัวแทนดีๆ คอยดูแล

ตัวแทนจะดูแลคุณยามเจ็บป่วย และให้คำแนะนำแบบประกันให้เหมาะกับคุณ

มั่นใจให้ ฉัตรกุล นาคกาญจน์กร เป็นตัวแทนดูแลคุณ การันตีด้วยผลงานในวิชาชีพตัวแทน ใบประกาศเกียรติคุณต่างๆ ของตัวแทนประกันชีวิต Tel: 095 542 6154 Line : @aiainsureagent E-mail : Kadkanya.aia@gmail.com ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ (Full Time),Fchfp ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต : 5601033472 ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน : 061662 รหัสตัวแทนประกันชีวิต AIA : 501235 ตำแหน่งงาน และสถานที่ทำงาน ผู้บริหารหน่วยสุวรรณคีรี 54 บริษัท AIA จำกัด เลขที่ 138 อาคารจูเวลเลอรี่เซ็นเตอร์ชั้น 17 ห้อง 1704 หน่วยสุวรรณคีรี 54 รหัสหน่วย 21770 ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

cer02
cer01
cer04
cer03