fbpx

เอไอเอ ไลฟ์ อิสระ เพรสทีจ (ยูนิต ลิงค์)

AIA LIFE ISSARA PRESTIGE (UNIT LINKED) | ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์

ระยะเวลาความคุ้มครอง :ตลอดชีพ หรือ ถึงอายุ 99 ปี

อายุผู้ขอเอาประกันภัย : 1 เดือน – 70 ปี


 

ระยะเวลาความคุ้มครอง

ตลอดชีพ หรือ ถึงอายุ 99 ปี

อายุผู้ขอเอาประกันภัย*

1 เดือน – 70 ปี

 


จุดเด่นผลิตภัณฑ์

เอไอเอ ไลฟ์ อิสระ เพรสทีจ (ยูนิต ลิงค์) อีกหนึ่งทางเลือกในการวางแผนสินทรัพย์ล่วงหน้า มอบความคุ้มครองชีวิต พร้อมสร้างโอกาสรับผลตอบแทนจากกองทุนรวม เพื่อส่งต่อความมั่งคั่งอย่างมืออาชีพ

 • มั่นใจด้วยความคุ้มครองตลอดชีพ
 • เพิ่ม/ลด ความคุ้มครอง เพิ่ม/ถอน เงินออม หรือหยุดพักชำระเบี้ยประกัน (ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด)
 • รับส่วนลดค่าการประกันภัย (COI)* ในกรณีที่มีสุขภาพมาตรฐาน สำหรับจำนวนเงินเอาประกันหลักเพื่อความคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ล้านบาท
 • มีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากหน่วยลงทุน
 • ลดหย่อนภาษีได้**

 

* ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

** ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ค่าธรรมเนียมการรักษากรมธรรม์ และค่าการประกันภัย สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามข้อกำหนดของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172)


 

สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความคุ้มครอง

 • กรณีเสียชีวิต รับเงินเอาประกันและมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 • กรณีมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา รับมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

 

ข้อควรรู้

 • เอไอเอ มีวิธีการจัดสรรเบี้ยประกันเพื่อไปลงทุนในกองทุนรวมอย่างไร และคุณจะได้ข้อมูลการจัดสรรเบี้ยประกันภัยดังกล่าวได้อย่างไร?

  บริษัทจะคิดค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ ดังนี้

  • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย
  • ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์
  • ค่าการประกันภัย (COI)
  • ค่าธรรมเนียมการรักษากรมธรรม์

  โดยเดือนแรก บริษัทจะหักค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ทั้งหมดจากเบี้ยประกันภัยที่ได้รับชำระเบี้ยประกันสุทธิที่เหลือจะนำไปลงทุนในกองทุนรวมตามสัดส่วนการลงทุนที่คุณกำหนดตามใบคำร้องฯ คุณจะได้รับจดหมายแจ้งรายละเอียดการจัดสรรเบี้ยประกันเพื่อไปลงทุนในกองทุนรวมภายหลังจากการลงทุน และในเดือนต่อๆ ไป บริษัทจะการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทุกเดือนเพื่อชำระค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ ยกเว้น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัยที่จะถูกหักออกจากเบี้ยประกันภัยที่ได้รับชำระในแต่ละครั้ง

สาระน่ารู้

เอไอเอ ไลฟ์ อิสระ เพรสทีจ (ยูนิต ลิงค์) คืออะไร

อีกหนึ่งทางเลือกในการวางแผนสินทรัพย์ของคุณล่วงหน้า มอบความคุ้มครองชีวิต พร้อมสร้างโอกาสรับผลตอบแทนจากกองทุนรวม เพื่อส่งต่อความมั่งคั่งอย่างมืออาชีพ


แบบประกันชีวิตเอไอเอ ไลฟ์ อิสระ เพรสทีจ เหมาะกับใคร

เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความคุ้มครองสูง เพื่อตอบแทนบุพการี หรือคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวซึ่งต้องการรากฐานที่มั่นคงเพื่อความอุ่นใจของคนที่รัก
รวมถึงผู้ที่ต้องการซื้อสัญญาเพิ่มเติมแบบชำระค่าการประกันภัยโดยการขายคืนหน่วยลงทุน (UDR)


มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน คืออะไร

มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Value) หมายถึงผลรวมของจำนวนหน่วยลงทุนคูณกับราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันที่ประเมินราคาของแต่ละกองทุนภายใต้กรมธรรม์


เพิ่มความอุ่นใจอีกสักนิด

แบบประกันนี้สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมเพื่อมอบความคุ้มครองด้านอื่นๆ เพิ่มความอุ่นใจยิ่งขึ้นให้คุณคลายกังวลได้

 

สัญญาเพิ่มเติมที่น่าสนใจ


สุขภาพดี เป็นสิ่งที่ปรารถนาของทุกคน แต่การเจ็บป่วยยังเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งนอกจากจะเสียสุขภาพและเสี่ยงเสียชีวิตแล้ว ยังอาจเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากได้อีกด้วย ประกันสุขภาพจึงช่วยลดภาระทางการเงินให้คุณ ในยามที่คุณต้องเจอกับโรคภัยไข้เจ็บ เพื่อให้ฟื้นคืนสู่สุขภาพดีในเวลาสั้นที่สุด สัญญาเพิ่มเติม AIA H&S EXTRA UDR จะช่วยให้คุณคลายกังวลหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

สัญญาเพิ่มเติม AIA H&S EXTRA UDR ใช้แนบกับแบบประกันเอไอเอ ไลฟ์ อิสระ (ยูนิต ลิงค์) และแนบในใบคำขอเอาประกันชีวิตใหม่เท่านั้น (ไม่สามารถขอแนบในกรมธรรม์ปีต่ออายุ)

เบี้ยประกันของ AIA H&S EXTRA UDR จะคงที่ตลอดสัญญา (ไม่ปรับเพิ่มตามอายุ) จึงช่วยเรื่องการวางแผนทางการเงินระยะยาวได้เป็นอย่างดี
อ่านเพิ่มเติม


สุขภาพดี เป็นสิ่งที่ปรารถนาของทุกคน แต่การเจ็บป่วยยังเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งนอกจากจะเสียสุขภาพและเสี่ยงเสียชีวิตแล้ว ยังอาจเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากได้อีกด้วย ประกันสุขภาพจึงช่วยลดภาระทางการเงินให้คุณ ในยามที่คุณต้องเจอกับโรคภัยไข้เจ็บ เพื่อให้ฟื้นคืนสู่สุขภาพดีในเวลาสั้นที่สุด สัญญาเพิ่มเติม AIA H&S EXTRA UDR จะช่วยให้คุณคลายกังวลหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

สัญญาเพิ่มเติม AIA H&S EXTRA UDR ใช้แนบกับแบบประกันเอไอเอ ไลฟ์ อิสระ (ยูนิต ลิงค์) และแนบในใบคำขอเอาประกันชีวิตใหม่เท่านั้น (ไม่สามารถขอแนบในกรมธรรม์ปีต่ออายุ)

เบี้ยประกันของ AIA H&S EXTRA UDR จะคงที่ตลอดสัญญา (ไม่ปรับเพิ่มตามอายุ) จึงช่วยเรื่องการวางแผนทางการเงินระยะยาวได้เป็นอย่างดี
อ่านเพิ่มเติม


ในวันที่คุณเจ็บป่วยจนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล นอกจากค่ารักษาพยาบาลแล้ว เราไม่อยากให้คุณกังวลใจเรื่องการขาดรายได้อีก
เพื่อให้คุณมีเวลาดูแลตัวคุณเองได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องกังวลใจ
อ่านเพิ่มเติม


ไร้กังวล…เรื่องค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย
เบี้ยประกันของสัญญาเพิ่มเติม คงที่ตลอดสัญญา และไม่มีการปรับเพิ่มแม้คุณจะอายุมากขึ้น จึงช่วยให้คุณอุ่นใจ และสามารถวางแผนค่าใช้จ่ายเรื่องเบี้ยประกัน ในระยะยาวได้เป็นอย่างดี
เอไอเอ จะต่ออายุรับประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม AIA CI UDR อัตโนมัติ ให้คุณได้รับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่องจนครบอายุสัญญา
อ่านเพิ่มเติม


หากโรคร้ายแรงเกิดขึ้นกับใครแล้วนั้น ทุกคนล้วนต้องการการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด ซึ่งแน่นอนว่าจะนำมาสู่ค่ารักษาพยาบาลจำนวนมาก และเป็นภาระต่อคุณและครอบครัว ให้ความสำคัญกับชีวิตโดยการวางแผนป้องกันความเสี่ยงทางการเงินตั้งแต่ตอนนี้ด้วยสัญญาเพิ่มเติม AIA CI PLUS UDR ชดเชยผลประโยชน์เป็นเงินก้อนเมื่อเกิด 44 โรคร้ายแรง เพื่อที่คุณจะได้หมดกังวลกับค่ารักษา แบ่งเบาภาระทางการเงินของคุณ เพราะโรคร้ายแรงไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป
อ่านเพิ่มเติม


ไร้กังวล…เรื่องค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย
เบี้ยประกันของสัญญาเพิ่มเติม คงที่ตลอดสัญญา และไม่มีการปรับเพิ่มแม้คุณจะอายุมากขึ้น จึงช่วยให้คุณอุ่นใจ และสามารถวางแผนค่าใช้จ่ายเรื่องเบี้ยประกัน ในระยะยาวได้เป็นอย่างดี
เอไอเอ จะต่ออายุรับประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม AIA Health Cancer UDR อัตโนมัติ ให้คุณได้รับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่องจนครบอายุสัญญา
อ่านเพิ่มเติม


ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมแก่คุณเมื่อเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะสำคัญได้แก่ สายตา มือ เท้า นิ้ว หรือเมื่อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
อ่านเพิ่มเติม


หมายเหตุ

 • การตรวจสุขภาพและการพิจารณารับประกันให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง / ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 • เอไอเอ ไลฟ์ อิสระ เพรจทีจ (ยูนิต ลิงค์) เป็นชื่อทางการตลาดของ เอไอเอ ไลฟ์ อิสระ (ยูนิต ลิงค์) ที่มีจำนวนเงินเอาประกันสำหรับเบี้ยประกันหลักเพื่อความคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ล้านบาท
*รายละเอียดและเงื่อนไขการรับประกันภัย

คุณสมบัติ

*เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • ชาย/หญิง อายุ 1 เดือน – 70 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันสำหรับเบี้ยประกันหลักเพื่อความคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ล้านบาท โดยสามารถกำหนดจำนวนเงินเอาประกันได้เอง และปรับเปลี่ยนได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้เมื่อรวมกับจำนวนเงินเอาประกันของกรมธรรม์เพรสทีจทั้งหมดไม่เกิน 1 พันล้านบาท
 • ชำระเบี้ยประกันเพิ่มเติมพิเศษได้ โดยไม่น้อยกว่างวดละ 12,000 บาท และสูงสุด 120 ล้านบาทต่อปี

 

 

เอไอเอ เลกาซี เพรสทีจ (ไม่มีเงินปันผล)

AIA LEGACY PRESTIGE (NON PAR) | ประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครอง
ระยะเวลาความคุ้มครอง : ตลอดชีพ หรือ ถึงอายุ 99 ปี
อายุผู้ขอเอาประกันภัย : 1 เดือน – 65 ปี


 

AIA LEGACY PRESTIGE (NON PAR) | ประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครอง

ระยะเวลาความคุ้มครอง

ตลอดชีพ หรือ ถึงอายุ 99 ปี

อายุผู้ขอเอาประกันภัย*

1 เดือน – 65 ปี


จุดเด่นผลิตภัณฑ์

เอไอเอ เลกาซี เพรสทีจ (ไม่มีเงินปันผล) ชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี 10 ปี หรือ 15 ปี เป็นทางเลือกที่ดีกว่าในการคุ้มครองและส่งต่อมรดก เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคนที่คุณรักจะได้รับมรดกตามความต้องการของคุณ

 • มั่นใจด้วยความคุ้มครองตลอดชีพ
 • เลือกระยะเวลาชำระเบี้ยประกันได้ 5 ปี 10 ปี หรือ 15 ปี
 • รับส่วนลดเบี้ยประกัน* ในกรณีที่มีสุขภาพดีกว่ามาตรฐาน
 • เบี้ยประกันของแบบประกันเอไอเอ เลกาซี เพรสทีจ สามารถหักลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาสูงสุงได้ไม่เกิน 100,000 บาท

 

*ส่วนลดเบี้ยประกันอันเนื่องจากสุขภาพดีกว่ามาตรฐานตามเกณฑ์ของบริษัท (ในช่วงอายุ 18-65 ปี) จะเปลี่ยนแปลงตามอายุและเพศ

“หมดกังวลด้วยแผนประกันชีวิตจากเอไอเอ ทางเลือกที่ดีกว่าในการคุ้มครองและส่งต่อมรดกให้กับคนที่คุณรัก เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดในการบริหารสินทรัพย์ พร้อมเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์เป็นเงินสดให้กับครอบครัว เพื่อส่งมอบมรดกให้ลูกหลาน…ในวันที่คุณจากไป“

สงวนลิขสิทธิ์ © 2561 ที่ปรึกษาด้านการเงิน คุณฉัตรกุล นาคกาญจน์กร
เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บไซต์ของบริษัท เอไอเอ จำกัด (เอไอเอ) หากต้องการติดต่อ เอไอเอ กรุณาคลิก www.aia.co.th

Online Marketing & Web Design by isocial.co.th

 

error: Content is protected !!