ฉัตรกุล นาคกาญจน์กร

ประวัติ

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด

เกิดที่จังหวัดมหาสารคาม มีพี่น้องทั้งหมด 4คนเป็นลูกสาวคนโต
อาชีพสุดท้ายก่อนเข้าสู่อาชีพประกันชีวิต

: เทเลเซลฝ่ายขายสินเชื่อธนาคารซิตี้แบงค์
เข้าสู่อาชีพเมื่อวันที่30เมษายน 2556

 

ตำแหน่งงาน และสถานที่ทำงาน

ผู้บริหารหน่วยสุวรรณคีรี 54

บริษัท AIA จำกัด

เลขที่ 138 อาคารจูเวลเลอรี่เซ็นเตอร์ชั้น 17 ห้อง 1704 หน่วยสุวรรณคีรี 54 รหัสหน่วย 21770 ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 

ผลงานที่ผ่านมาในระดับตัวแทน

Top จำนวนรายทุกเดือน ตั้งแต่มกราคม2557-พฤศจิกายน2558 สโมสรจับมือรวมใจ
(ในตำแหน่งตัวแทน)
Topจำนวนรายประจำไตรมาตรที่1-4ประจำปี2557-2558 ) สโมสรธรณีสเปเชียล
(ในตำแหน่งตัวแทน)
Top จำนวนรายสูงสุดอันดับที่ 6 งานสัมมนาตัวแทน D7,11 หัวหิน

 

คุณวุฒิที่ได้รับ

MDRT Experience & Global Conference Bangkok THAILAND ปี2018
MDRT VANCOUVER Canada ปี 2016
MDRT Orlando,Florida USA ปี2017
MDRT Los Angeles,USA 2018
MDRT Miami,Florida USA 2019

Premier Agent MDC 2014
Premier Agent SSC 2015
Premier Agent Red 2016
Premier Agent Red 2017

ตัวแทนคุณภาพ IQA 2016
ตัวแทนคุณภาพ IQA 2017
ตัวแทนคุณภาพ IQA 2018

Mini Convention Unitlinked Hongkong 2016
Annual Convention Japan 100%
Annual Convention Munich German 100%
Annual Convention Gold Coast Australia
ติด 3 ที่ ติดในนามตัวแทน 100% 2 ที่ และผู้บริหาร 1 ที่
Annual Convention Zurich ติด 3 ที่
ระดับตัวแทน 100% 2ที่ ผู้บริหาร 100% 1ที่

 

คุณวุฒิที่ที่ภาคภูมิใจในฐานะผู้ช่วยผู้จัดการหน่วย:

AUM OT THE YEAR อันดับ 1 ภาคประเทศไทย ปี2017
AIA President CLUB Lisbon Portugal 2018 ในฐานะผู้บริหาร

Send Us a Message

First Name

Email Address

Your Message