ประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครอง

คุ้มครองครอบครัวจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

ให้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้อยู่ข้างหลัง

รายละเอียด

ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์

ประกันชีวิตควบการลงทุน อีกหนึ่งช่องทางการออม

เพิ่มโอกาสในการลงทุนพร้อมกับคุ้มครองชีวิตคุณ

รายละเอียด

ประกันชีวิตเพื่อลูกค้าสินทรัพย์สูง

การวางแผนเพื่อส่งต่อมรดกหรือทรัพย์สินไปยังทายาท

ตามความปรารถนาของเจ้าของมรดก

รายละเอียด

ประกันชีวิตเพื่อการสะสมทรัพย์

ให้เอไอเอช่วยวางแผนอนาคตทางการเงินอันมั่นคง

พร้อมกับช่วยคุ้มครองชีวิตคุณ

รายละเอียด

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย

เพราะค่ารักษาพยาบาลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกขณะ

ให้เราช่วยแบ่งเบาภาระและเพิ่มความอุ่นใจให้คุณ

รายละเอียด

ประกันโรคร้ายแรง

ปกป้องความสุขของครอบครัวจากภัยโรคร้ายแรง

อย่าให้โรคร้ายแรงทำลายชีวิตคนทั้งบ้าน

รายละเอียด

วิธีการชำระเบี้ยประกันสะดวกปลอดภัยในยุคดิจิตอล

1

ชำระเงินสด/เช็ค

ชำระผ่านแอพ หรือเคาน์เตอร์ธนาคาร โดยใช้ QR CODE ของบริษัท เอไอเอ จำกัด

2

บัตรเครดิตทุกธนาคาร

(ยกเว้น AMEX) สะดวกปลอดภัยด้วย OPT ยืนยันการชำระผ่านแอพลิเคชั่น เอไอเอ

3

ผ่อนชำระ 0%

ผ่อนชำระ 0% สูงสุด 10 เดือน *ตามเงื่อนไขธนาคารของแต่ละบัตร*