ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย

เพราะค่ารักษาพยาบาลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกขณะ ให้เราช่วยแบ่งเบาภาระและเพิ่มความอุ่นใจให้คุณ

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย ที่ลูกค้านิยม

Health

2019-01-15-15-03-47-99022

สัญญาเพิ่มเติมเอไอเอ อินฟินิท แคร์

AIA Vitality

คุ้มครองสูง ครอบคลุมทั่วโลก

ดูแลทุกระดับการรักษา

 • เลือกแผนความคุ้มครองได้ 60 ล้านบาท หรือ 120 ล้านบาท (ต่อรอบปีกรมธรรม์)
 • พื้นที่ความคุ้มครองมีทั้งแบบทั่วโลก หรือแบบทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกา และเกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา
 • ระยะเวลาความคุ้มครอง สูงสุดถึงอายุ 85 ปี
 • อายุผู้ขอเอาประกันภัย 18 - 75 ปี
 • จุดเด่นผลิตภัณฑ์
 • คุ้มครองสูง ครอบคลุมทั่วโลก* ดูแลทุกระดับการรักษา
 • ครอบคลุมผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอกรวมถึงการล้างไต รักษาด้วยรังสีบำบัด เคมีบำบัด Targeted Therapy และกรณีฉุกเฉิน
 • ผลประโยชน์พิเศษ** ได้แก่ ค่าตรวจสุขภาพทั่วไป ค่าฉีดวัคซีน และค่าตรวจรักษาทางทันตกรรม

ผลิตภัณฑ์กลุ่มประกันค่ารักษาพยาบาล และชดเชยรายได้

เอไอเอมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ให้เลือกตามความต้องการเช่น ประกันสำหรับผู้ป่วยใน ประกันสำหรับผู้ป่วยนอก หรือประกันชดเชยรายได้หากต้องนอนโรงพยาบาล

สัญญาเพิ่มเติมเอไอเอ เอช แอนด์ เอส พลัส โกลด์

AIA Vitality

ระยะเวลาความคุ้มครอง สูงสุดถึงอายุ 80 ปี
อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน - 70 ปี

 • จุดเด่นผลิตภัณฑ์
  ผลประโยชน์รายปีสูงสุด 5 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนที่ผู้เอาประกันภัยเลือกเมื่อเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล (IPD) เหมาจ่ายตามจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์รายปี ครอบคลุมความคุ้มครองต่างๆ เช่น บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน การผ่าตัด
  การให้คำปรึกษาจากแพทย์เฉพาะทาง ค่ารักษาผู้ป่วยนอกต่อครั้งที่เกิดจากก การรักษาพยาบาลต่อเนื่องในช่วง 30 วัน หลังจากเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

สัญญาเพิ่มเติมเอไอเอ เอช แอนด์ เอส เอ็กซ์ตร้า

AIA Vitality

ระยะเวลาความคุ้มครองสูงสุดถึงอายุ 80 ปี
อายุผู้ขอเอาประกันภัย* 1 เดือน - 70 ปี

 • จุดเด่นผลิตภัณฑ์
  สุขภาพดี เป็นสิ่งที่ปรารถนาของทุกคน แต่การเจ็บป่วยยังเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งนอกจากจะเสียสุขภาพและเสี่ยงเสียชีวิตแล้ว ยังอาจเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากได้อีกด้วย ประกันสุขภาพจึงช่วยลดภาระทางการเงินให้คุณ ในยามที่คุณต้องเจอกับโรคภัยไข้เจ็บ เพื่อให้ฟื้นคืนสู่สุขภาพดีในเวลาสั้นที่สุด

AIA HEALTH HAPPY สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษา

เหมา เบิ้ล คุ้ม

ระยะเวลาคุ้มครองถึงอายุ 85 ปี
อายุผู้ขอเอาประกันภัย 6 - 75 ปี

 • จุดเด่นผลิตภัณฑ์
  ผลประโยชน์เหมาจ่าย
  1.ผลประโยชน์สูงสุดเป็น 25 ล้านบาท ต่อรอบปีกรมธรรม์ กรณีเป็นโรคร้ายแรง
  2. ผลประโยชน์สูงสุดเพิ่มเป็น 2 เท่า
  3. และต่อเนื่องรวมเป็น 4 ปีกรมธรรม์
  4.ไม่จำกัดวงเงินต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง เพิ่มวันคุ้มครองค่าห้องฯ สูงสุดถึง 365 วัน
  5.มีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (เฉพาะแผน 25 ล้านบาท)
  อายุรับประกันตั้งแต่ 6 – 75 ปี ต่ออายุถึง 84 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี

สัญญาเพิ่มเติมเอไอเอ เอชบี เอ็กซ์ตร้า

AIA Vitality

ระยะเวลาความคุ้มครอง สูงสุดถึงอายุ 80 ปี
อายุผู้ขอเอาประกันภัย* 1 เดือน - 70 ปี

 • จุดเด่นผลิตภัณฑ์
  รายได้ไม่สะดุดแม้นอนเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล ชดเชยตามวันที่เข้าพักรักษาในโรงพยาบาล
  ผลประโยชน์ในกรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล เนื่องจากโรคร้ายแรงเฉียบพลัน 13 โรค ได้รับผลประโยชน์พิเศษสูงถึง 25 เท่าของจำนวนเงินเอาประกัน

สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์อันพึงได้รับจากการรักษาในโรงพยาบาลและศัลยกรรม

ระยะเวลาความคุ้มครอง สูงสุดถึงอายุ 80 ปี
อายุผู้ขอเอาประกันภัย 11 - 70 ปี

 • จุดเด่นผลิตภัณฑ์
  แบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลเมื่อเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล (IPD)
  ค่าห้องสูงสุดถึง 5,000 บาทต่อวัน เมื่อเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลตามค่าใช้จ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดของแต่ละแผน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนที่ผู้เอาประกันภัยเลือก

สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวันการเข้ารักษาในโรงพยาบาล

ระยะเวลาความคุ้มครอง สูงสุดถึงอายุ 60 ปี
อายุผู้ขอเอาประกันภัย*6 - 55 ปี

 • จุดเด่นผลิตภัณฑ์
  เมื่อเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล (IPD)
  รายได้ไม่สะดุดแม้นอนเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล ชดเชยตามวันที่เข้าพักรักษาในโรงพยาบาล ด้วยค่าชดเชยรายวันสูงสุดถึง 3,000 บาทต่อวัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนที่เลือก และรายได้ของผู้เอาประกันภัย

วิธีการชำระเบี้ยประกันสะดวกปลอดภัยในยุคดิจิตอล

1

ชำระเงินสด/เช็ค

ชำระผ่านแอพ หรือเคาน์เตอร์ธนาคาร โดยใช้ QR CODE ของบริษัท เอไอเอ จำกัด

2

บัตรเครดิตทุกธนาคาร

(ยกเว้น AMEX) สะดวกปลอดภัยด้วย OPT ยืนยันการชำระผ่านแอพลิเคชั่น เอไอเอ

3

ผ่อนชำระ 0%

ผ่อนชำระ 0% สูงสุด 10 เดือน *ตามเงื่อนไขธนาคารของแต่ละบัตร*