ประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครอง

คุ้มครองครอบครัวจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ให้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้อยู่ข้างหลัง

จุดเด่นของ ประกันชีวิต แบบคุ้มครอง

ให้ความคุ้มครองวงเงินสูง เบี้ยประกันต่ำ

ส่งเบี้ยสั้นๆ คุ้มครองยาว – เบี้ยประกันไม่สูญเปล่า เวณเงินคืนกรมธรรม์ได้

กู้เงินจากกรมธรรม์มาใช้ในยามฉุกฉินได้ โดยความคุ้มครองยังคงอยู่

มีแบบที่มีเงินปันผล และ ไม่มีเงินปันผล – ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท

สร้างกองทุนมรดกได้ โดยใช้เงินไม่มากและผู้รับผลประโยชน์ไม่ต้องเสียภาษีมรดก

มีแบบใหม่ที่ ให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรง 62 โรคร้ายแรงตลอดชีพ ชื่อว่า AIA CI SuperCare

Basic RGB
Basic RGB
Basic RGB

ประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครอง ที่ลูกค้านิยม

life-protection

01.

แบบกำหนดระยะเวลา 5 ปี 10 ปี 15 ปี 20 ปี (ไม่มีเงินปันผล)

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแบบประกันที่เน้นความคุ้มครองชีวิตและเลือกช่วงเวลาของความคุ้มครองที่ต้องการได้เพื่อสร้างความอุ่นใจให้คนที่รัก รวมถึงสร้างหลักประกันให้ครอบครัว

02.

เอไอเอ ไลฟ์ โพรเทคเตอร์ 70 (ไม่มีเงินปันผล)

AIA Vitality

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

คุ้มครองชีวิต ด้วยแบบประกันที่เข้าร่วมโครงการ เอไอเอ ไวทัลลิตี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแบบประกันที่เน้นความคุ้มครองชีวิตเพื่อสร้างความอุ่นใจให้คนที่รัก รวมถึงผู้ต้องการสร้างหลักประกันให้กับครอบครัว

03.

เอไอเอ ซีไอ ซูเปอร์แคร์ 10/99 (ไม่มีเงินปันผล)

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

เบี้ยประกันคงที่ตลอดระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน 10 ปี คุ้มครองโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง รวม 18 โรค คุ้มครองโรคร้ายแรงระดับรุนแรง 44 โรค (รวมโรคเด็ก 4 โรค)

04.

เอไอเอ ไลฟ์ โพรเทคเตอร์ 80 (ไม่มีเงินปันผล) AIA Vitality

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

คุ้มครองชีวิต ด้วยแบบประกันที่เข้าร่วมโครงการ เอไอเอ ไวทัลลิตี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแบบประกันที่เน้นความคุ้มครองชีวิตเพื่อสร้างความอุ่นใจให้คนที่รัก

05.

เอไอเอ ซีไอ ซูเปอร์แคร์ 20/99

(ไม่มีเงินปันผล)

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

เบี้ยประกันคงที่ตลอดระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน 20 ปี คุ้มครองโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง รวม 18 โรค คุ้มครองโรคร้ายแรงระดับรุนแรง 44 โรค (รวมโรคเด็ก 4 โรค)

06.

เอไอเอ ตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี และ 15 ปี (ไม่มีเงินปันผล)

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

การวางแผนสร้างหลักประกันที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับครอบครัว ด้วยระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันที่คุณสามารถเลือกได้ตามความต้องการ เพื่อส่งต่อความห่วงใยให้กับคนที่คุณรัก ...แม้ในวันที่คุณจากไป

 

วิธีการชำระเบี้ยประกันสะดวกปลอดภัยในยุคดิจิตอล

1

ชำระเงินสด/เช็ค

ชำระผ่านแอพ หรือเคาน์เตอร์ธนาคาร โดยใช้ QR CODE ของบริษัท เอไอเอ จำกัด

2

บัตรเครดิตทุกธนาคาร

(ยกเว้น AMEX) สะดวกปลอดภัยด้วย OPT ยืนยันการชำระผ่านแอพลิเคชั่น เอไอเอ

3

ผ่อนชำระ 0%

ผ่อนชำระ 0% สูงสุด 10 เดือน *ตามเงื่อนไขธนาคารของแต่ละบัตร*