เอไอเอ เฟล็กซี่ เซฟวิ่ง (มีเงินปันผล)

AIA FLEXI SAVING (PAR) | ประกันชีวิตเพื่อการสะสมทรัพย์

AIA-FLEXI-SAVING

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

สร้างผลประโยชน์สูงสุดให้กับเงินออมของคุณ

 • เงินออมจะงอกเงยในระยะยาวไปจนถึง อายุ 99 ปี ด้วยมูลค่ากรมธรรม์ และผลตอบแทนจากเงินปันผล*
 • เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน เพื่อเพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนระยะยาวที่อาจสูงขึ้น
 • คลายความกังวลใจได้ว่า มีเงินออมรองรับแผนการเงินทุกช่วงเวลาของชีวิต
 • คุ้มครองยาวนานตลอดชีพ (จนถึงปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันมีอายุครบ 99 ปี)
 • เลือกระยะเวลาในการชำระเบี้ยประกันที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุด (5 ปี 10 ปี หรือ 15 ปี)
 • สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้ เพื่อให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น สุขภาพ โรคร้ายแรง รวมไปถึงอุบัติเหตุ
 • ความคุ้มครอง

  • เลือกระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน 5 ปี 10 ปี หรือ 15 ปี คุ้มครองยาวนานตลอดชีพ(ถึงอายุ 99 ปี)

  ผลประโยชน์
  กรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญา จะจ่ายผลประโยชน์จำนวนใดที่มากกว่าระหว่าง

  • 102% ของจำนวนเงินเอาประกัน หรือ
  • เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ
  • ความคุ้มครองชีวิตที่คำนวณจากร้อยละของเบี้ยประกันหลักที่บริษัทได้รับชำระมาแล้วทั้งหมด กรณีที่ต่อมามีการลดจำนวนเงินเอาประกัน จำนวนเบี้ยประกันหลักก่อนที่จะมีการลดจำนวนเงินเอาประกัน จะลดลงตามสัดส่วน (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในโบว์ชัวร์)

  กรณีมีชีวิตอยู่ตลอดสัญญา จะจ่ายผลประโยชน์จำนวนใดที่มากกว่าระหว่าง

  • 102% ของจำนวนเงินเอาประกัน หรือ
  • เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ
   ร้อยละของเบี้ยประกันภัยหลักที่บริษัทได้รับชำระมาแล้วทั้งหมด ณ วันครบกำหนดสัญญา กรณีที่ต่อมามีการลดจำนวนเงินเอาประกัน จำนวนเบี้ยประกันหลักก่อนที่จะมีการลดจำนวนเงินเอาประกัน จะลดลงตามสัดส่วน (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในโบว์ชัวร์)

วิธีการชำระเบี้ยประกันสะดวกปลอดภัยในยุคดิจิตอล

1

ชำระเงินสด/เช็ค

ชำระผ่านแอพ หรือเคาน์เตอร์ธนาคาร โดยใช้ QR CODE ของบริษัท เอไอเอ จำกัด

2

บัตรเครดิตทุกธนาคาร

(ยกเว้น AMEX) สะดวกปลอดภัยด้วย OPT ยืนยันการชำระผ่านแอพลิเคชั่น เอไอเอ

3

ผ่อนชำระ 0%

ผ่อนชำระ 0% สูงสุด 10 เดือน *ตามเงื่อนไขธนาคารของแต่ละบัตร*