ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ควบการลงทุน

ประกันชีวิตควบการลงทุน อีกหนึ่งช่องทางการออม เพิ่มโอกาสในการลงทุนพร้อมกับคุ้มครองชีวิตคุณ

ULP_06

ผลิตภัณฑ์กลุ่มยูนิต ลิงค์ แต่ละตัวแตกต่างกันอย่างไร

ประกันที่ให้ความคุ้มครองชีวิต

พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากการลงทุน

ผลิตภัณฑ์เด่น เอไอเอ อิสระ พลัส (ยูนิต ลิงค์)

เอไอเอ อิสระ พลัส (ยูนิต ลิงค์)

ประกันสำหรับคนรักอิสระ

 • เน้นความคุ้มครองชีวิต พร้อมแผนคุ้มครองสุขภาพระยะยาว
 • รับความคุ้มครองสูงสุดถึง 250 เท่า
 • โอกาสได้ผลตอบแทนสูงจากการลงทุน
 • ใช้เป็นสัญญาหลักเพื่อซื้อ UDR

ผลิตภัณฑ์กลุ่มยูนิต ลิงค์

เอไอเอ สมาร์ท ซีเล็ค (ยูนิต ลิงค์)

ดีอย่างไร

 • เน้นความคุ้มครองชีวิตที่เหมาะสม เป็นการทยอยออมเงินเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายทางการเงิน

 • สามารถหยุดพักชำระเบี้ยได้เมื่อชำระเบี้ยประกันภัยหลัก และมีอายุกรมธรรม์ครบ 3 ปี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

 • รับโบนัสสำหรับเบี้ยประกันภัยหลักเมื่อชำระเบี้ยประกันภัยตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

 • การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ เพื่อคงสัดส่วนการจัดสรรการลงทุนต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ผู้เอาประกันภัยกำหนดไว้ให้คงเดิม

 • การสับเปลี่ยนกองทุน ไม่คิดค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนกองทุน โดยจำนวนเงินขั้นต่ำในการสับเปลี่ยน คือ 1,000 บาท ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

 • สิทธิในการลดหย่อนภาษี สามารถนำค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ และค่าการประกันภัย ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามข้อกำหนดของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172)

เอไอเอ อิสระ เพรสทีจ พลัส (ยูนิต ลิงค์)

ดีอย่างไร

 • ความคุ้มครองตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี) หรือตราบเท่าที่มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนพอหักค่าใช้จ่าย ตามตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์

 • ความยืดหยุ่นสูงสามารถปรับเปลี่ยนได้ทุกช่วงของชีวิต เพิ่ม/ลด ความคุ้มครอง หรือหยุดพักชำระเบี้ยประกัน (ภายใต้เงื่อนไขบริษัทกำหนด)

 • ส่วนลดค่าประกันภัย (COI)* รับส่วนลดค่าประกันภัย (COI) ในกรณีสุขภาพมาตรฐานและสุขภาพดีกว่ามาตรฐาน สำหรับจำนวนเงินเอาประกันหลักเพื่อความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

 • เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากกว่าแบบประกันทั่วไป เบี้ยประกันหลังหักค่าใช้จ่าย** จะถูกนำไปลงทุนผ่านกองทุนรวมที่ได้รับการเลือกสรรโดย เอไอเอ

 • อำนวยความสะดวกด้วยบริการตรวจสุขภาพถึงบ้าน เพื่อการพิจารณารับประกัน (MOBILE MEDICAL SERVICE) ในกรณีจ่ายเบี้ยประกัน 500,000 บาท ขึ้นไป

 • ลดหย่อนภาษีได้*** เบี้ยประกันใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ตามที่กฏหมายกำหนด

เอไอเอ สมาร์ท เวลท์ (ยูนิต ลิงค์)

ดีอย่างไร

 • ความสะดวกสบายในการชำระเบี้ย เพราะชำระแค่ครั้งเดียว แต่รับความคุ้มครองชีวิตนานถึงอายุ 99 ปี เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีเงินก้อน ที่ต้องการทั้งความคุ้มครองชีวิต และเพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน โดยไม่ต้องการมีภาระผูกพันในการชำระเบี้ยต่อเนื่องในอนาคต
 • โอกาสในการสะสมความมั่งคั่งได้เต็มที่ เพราะเบี้ยประกันภัยหลักชำระครั้งเดียวจะถูกนำไปลงทุนเกือบทั้งหมด ผ่านกองทุนรวมที่ผ่านการคัดสรรมาอย่างดี โดยไม่มีการหักค่าดำเนินการประกันภัย (PREMIUM CHARGE)
 • สภาพคล่องสูง ผู้เอาประกันสามารถขอถอนเงินบางส่วนจากรมธรรม์ หรือ เวนคืนกรมธรรม์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์)
 • มีความยืดหยุ่น เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าสร้างความมั่งคั่งเพิ่มขึ้น โดยลูกค้าสามารถขอชำระเบี้ยเพิ่มเติมพิเศษในกรณีที่มีเงินก้อนเพิ่มขึ้น โดยมีกำหนดขั้นต่ำ 10,000 บาท ทั้งนี้ไม่เกิน 10 เท่าของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว และไม่เกิน 120 ล้านบาทต่อปีกรมธรรม์

เอไอเอ สมาร์ท เวลท์ เพรสทีจ (ยูนิต ลิงค์)

ดีอย่างไร

 • ชำระเบี้ยประกันเพียงครั้งเดียว ไม่มีภาระในการชำระเบี้ยในอนาคต รับจำนวนเงินเอาประกัน 150% ของเบี้ยประกันชำระครั้งเดียว
 • ส่วนลดค่าประกัน (COI)* รับส่วนลดค่าประกันภัย (COI) ในกรณีสุขภาพมาตรฐาน สำหรับจำนวนเงินเอาประกันของเบี้ยประกันชำระครั้งเดียวตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย สำหรับเบี้ยประกันชำระครั้งเดียว และไม่เสียค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์ ตั้งแต่ปีที่ 6 เป็นต้นไป
 • เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากกว่าแบบประกันทั่วไป เบี้ยประกันหลังหักค่าใช้จ่าย จะถูกนำไปลงทุนผ่านกองทุนรวมที่ได้รับการเลือกสรรโดย เอไอเอ
 • ลดหย่อนภาษีได้*** เบี้ยประกันใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ตามที่กฏหมายกำหนด

วิธีการชำระเบี้ยประกันสะดวกปลอดภัยในยุคดิจิตอล

1

ชำระเงินสด/เช็ค

ชำระผ่านแอพ หรือเคาน์เตอร์ธนาคาร โดยใช้ QR CODE ของบริษัท เอไอเอ จำกัด

2

บัตรเครดิตทุกธนาคาร

(ยกเว้น AMEX) สะดวกปลอดภัยด้วย OPT ยืนยันการชำระผ่านแอพลิเคชั่น เอไอเอ

3

ผ่อนชำระ 0%

ผ่อนชำระ 0% สูงสุด 10 เดือน *ตามเงื่อนไขธนาคารของแต่ละบัตร*